Samenwerkingsverbanden

JMW werkt op verschillende terreinen nationaal en internationaal samen met andere organisaties.

Nationaal:

JMW werkt samen met diverse Joodse instellingen voor welzijns- en gezondheidszorg in Nederland, zoals

In het kader van de belangenbehartiging maakt JMW deel uit van het Centraal Joods Overleg (CJO).
Voor invulling van het Benjamin Servicepakket werkt JMW samen met de Amstelring.

JMW werkt in het Overleg Begeleidende Instellingen samen met de andere organisaties die zich bezighouden met hulpverlening aan oorlogsgetroffenen: de stichting Pelita , de Stichting '40-'45 en de Stichting Burgeroorlogsgetroffenen (SBO).
 

Internationaal:

JMW is lid van de European Council of Jewish Communities (ECJC) en is één van de participanten van de Social Welfare Committee, een comité dat tot doel heeft kennis en ervaring van Joodse organisaties in verschillende landen uit te wisselen.

JMW onderhoudt nauwe contacten met de stichting Elah, de hulpverleningsorganisatie voor Nederlanders in Israël, om deskundigheid en ervaring uit te wisselen.