Management team

Het management team geeft leiding aan JMW, zowel wat betreft de dagelijkse gang van zaken als het implementeren van de langere termijnvisie en planning.

Judith MeijerJudith Meijer, directeur-bestuurder
Judith heeft sinds september 2017 de leiding bij JMW en neemt het voortouw, samen met de Raad van Toezicht en de medewerkers, in het verduurzamen van de organisatie. Ze ziet het als haar taak ervoor te zorgen dat JMW als moderne en relevante organisatie volop kan blijven functioneren voor de Joodse gemeenschap. Ze heeft een achtergrond in de hulpverlening en zorg, onder meer opgedaan als directeur bij Indigo, een landelijke GGZ-organisatie, en als bestuurder van GAZO, Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost. Judith studeerde psychologie en voltooide aanvullend een MBA in Rotterdam. Naast haar werk bij JMW vervult ze diverse toezichthoudende functies.

Jolande DropJolande Drop, teammanager Joodse Activiteiten
Jolande werkt sinds 2012 als teammanager Joodse Activiteiten bij JMW. Het aanbod binnen Joodse Activiteiten is divers: vrijwilligerswerk, ouderenwerk Lev-JMW, het opbouwwerk in de mediene (buiten Amsterdam en omgeving), Tsavta voor de in Nederland wonende Israëli’s en het groepswerk. De diversiteit en het werken voor de Joodse gemeenschap in Nederland maken het werken voor JMW zo aantrekkelijk. Het deel uitmaken van diezelfde groep vindt Jolande een extra waarde. 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt samen met de directeur-bestuurder onderdeel uit van de bestuurlijke organisatie van JMW. De raad bestaat uit zeven leden die afkomstig zijn uit diverse geledingen van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

Micha Glaser, voorzitter
Gideon Schrijver, vice-voorzitter
Edi Cohen, lid
Sharon Kijl, lid
Sara-Joan Pinto, lid
Saskia Polak, lid
Jaron Weishut, lid