Management team

Het management team geeft leiding aan JMW, zowel wat betreft de dagelijkse gang van zaken als het implementeren van de langere termijnvisie en planning.

Judith MeijerJudith Meijer, directeur-bestuurder
Judith heeft sinds september 2017 de leiding bij JMW/Freyda en neemt het voortouw, samen met de Raad van Toezicht en de medewerkers, in het verduurzamen van de organisatie. Ze ziet het als haar taak ervoor te zorgen dat JMW als moderne en relevante organisatie volop kan blijven functioneren voor de Joodse gemeenschap. Ze heeft een achtergrond in de hulpverlening en zorg, onder meer opgedaan als directeur bij Indigo, een landelijke GGZ-organisatie, en als bestuurder van GAZO, Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost. Judith studeerde psychologie en voltooide aanvullend een MBA in Rotterdam. Naast haar werk bij JMW/Freyda vervult ze diverse toezichthoudende functies.

 

 

Anique, de Leeuw MSc, manager
Anique is vanaf 1 oktober als Manager gestart bij JMW/Freyda. Ze heeft een achtergrond in het onderwijs en welzijnswerk en neemt haar wens en ervaring om mensen te verbinden en te motiveren graag mee naar JMW/Freyda. Ze is als manager gericht op het creëren van een constructieve en positieve omgeving waar mensen hun vaardigheden en talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd wil ze haar kracht en achtergrond inzetten om leiding te geven aan deze organisatie met een generatie-overstijgende, eigentijds en relevante positie binnen de Joodse gemeenschap in geheel Nederland.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt samen met de directeur-bestuurder onderdeel uit van de bestuurlijke organisatie van JMW. De raad bestaat uit zeven leden die afkomstig zijn uit diverse geledingen van de   Joodse gemeenschap in Nederland.Samenstelling van de Raad van Toezicht

Micha Glaser, voorzitter
Gideon Schrijver, vice-voorzitter
Edi Cohen, lid
Sharon Kijl, lid
Saskia Polak, lid
Jaron Weishut, lid
Niek Polak, lid