Management team

Het management team geeft leiding aan JMW, zowel wat betreft de dagelijkse gang van zaken als het implementeren van de langere termijnvisie en planning.

Judith MeijerJudith Meijer, directeur-bestuurder
Judith heeft sinds september 2017 de leiding bij JMW en neemt het voortouw, samen met de Raad van Toezicht en de medewerkers, in het verduurzamen van de organisatie. Ze ziet het als haar taak ervoor te zorgen dat JMW als moderne en relevante organisatie volop kan blijven functioneren voor de Joodse gemeenschap. Ze heeft een achtergrond in de hulpverlening en zorg, onder meer opgedaan als directeur bij Indigo, een landelijke GGZ-organisatie, en als bestuurder van GAZO, Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost. Judith studeerde psychologie en voltooide aanvullend een MBA in Rotterdam. Naast haar werk bij JMW vervult ze diverse toezichthoudende functies.

Stephan Pfluger, manager
Stephan ondersteunt Judith Meijer sinds oktober 2019 bij het leidinggeven aan JMW. Hij richt zich op de dagelijkse operationele zaken en interne bedrijfsvoering en adviseert hieromtrent de eindverantwoordelijke, mevrouw Judith Meijer. Daarnaast richt hij zich op versterking van het integraal, regionaal werken en deskundigheidsbevordering. Hij heeft een achtergrond in de zorg- en welzijnssector en de hulpverlening, onder meer opgedaan als directeur Kennis, Expertise & Behandeling bij Amstelring, regiomanager bij Vluchtelingenwerk en psychosociaal hulpverlener in zijn eigen praktijk. Stephan heeft een opleiding als psychosociaal hulpverlener voltooid en heeft ook hotelmanagement gestudeerd. Verder heeft hij enkele jaren psychologie en management van bedrijfsgezondheidszorg gedaan.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt samen met de directeur-bestuurder onderdeel uit van de bestuurlijke organisatie van JMW. De raad bestaat uit zeven leden die afkomstig zijn uit diverse geledingen van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

Micha Glaser, voorzitter
Gideon Schrijver, vice-voorzitter
Edi Cohen, lid
Sharon Kijl, lid
Saskia Polak, lid
Jaron Weishut, lid