Klachten

JMW ziet de afwikkeling van klachten als een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Hiermee wordt niet alleen bedoeld een goede afhandeling in de formele zin (waarbij men een beroep kan doen op een onafhankelijke klachtencommissie), maar ook een zorgvuldige en effectieve behandeling van klachten in de bemiddelingsfase.

Allereerst raden wij u aan (als dat kan) om uw klacht met onze medewerker te bespreken. Als u dat (herhaaldelijk) gedaan heeft en het heeft niet tot het resultaat geleid dat u tevreden stelt, kunt u een officiële klacht indienen. Hoe dan ook, blijf niet te lang met uw ongenoegens rondlopen. We willen graag in een vroeg stadium de dialoog met u aangaan. De kans wordt groter dat we een bevredigende oplossing vinden en dat kan een onnodige escalatie voorkomen. Om diezelfde reden willen we u aanmoedigen om, alvorens u tot de onafhankelijke klachtencommissie te wenden, gebruik te maken van de bemiddeling door onze klachtenfunctionarissen.

Dus, als u na het gesprek met onze medewerker niet tevreden bent over de uitkomst, staan u twee wegen open:

 1. Bemiddeling met behulp van de klachtenfunctionaris;
 2. Een beroep op de onafhankelijke klachtencommissie.

U kunt uw klacht als volgt indienen:

 1. Mondeling of schriftelijk bij de secretaris van de klachtencommissie omdat u via bemiddeling genoegdoening wilt nastreven;
 2. Mondeling of schriftelijk bij de secretaris van de klachtencommissie omdat u een klacht door de klachtencommissie behandeld wilt zien;
 3. Schriftelijk bij de klachtencommissie rechtstreeks.

De secretaris van de klachtencommissie, mevrouw J. Buesink, is

 • Telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 088-165 2200 op elke werkdag, van 10.00 uur tot 16.00 uur.
 • Schriftelijke klachten kunnen gemaild worden naar klachten@joodswelzijn.nl, of per post gestuurd worden naar JMW (t.a.v. de secretaris van de Klachtencommissie) Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam.
 • Voor klachten die rechtstreeks bij de Klachtencommissie worden ingediend: JMW, Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam, t.a.v de voorzitter van de JMW-Klachtencommissie.  De brief zal ongeopend naar de voorzitter van de Klachtencommissie worden gezonden.

We verzoeken u dringend, in verband met de privacy van uzelf en van onze medewerkers, uw klacht niet op een andere wijze in te dienen.

Klachtenreglement
JMW heeft een reglement voor de behandeling van klachten van cliënten en deelnemers over de dienstverlening door JMW. Klik hier voor het JMW Klachtenreglement 2017.

JMW-Thuiszorg
Aan een klacht gaan irritaties en ongenoegens vooraf. Voor de afdeling Thuiszorg geldt dat u deze ook aan ‘kantoor’ kunt melden. We houden een registratie van de irritaties en ongenoegens bij, analyseren deze en trekken hier lering uit.

Cliënten van JMW-Thuiszorg kunnen hun klacht ook indienen bij de gemeente:

 • Amsterdam
  • De intaker van JMW-Thuiszorg stelt een ondersteuningsplan op. Hierin staat welke hulp u krijgt van (mantelzorgers en) de professionele hulpverleners. Als u het hier niet mee eens bent, vraagt u een second opinion aan bij een andere zorgverlener binnen het wijkzorgnetwerk.
  • U kunt bij de gemeente Amsterdam geen klacht indienen tegen het aantal uren/minuten dat de intaker van JMW-Thuiszorg indiceert. De gemeente heeft hier geen zeggenschap over.
  • U kunt bezocht worden door een kwaliteitsfunctionaris van de gemeente Amsterdam. Irritaties, ongenoegens en klachten kunt doorgeven en de kwaliteitsunctionaris zal contact opnemen met JMW-Thuiszorg om tot een oplossing te komen
  • Wmo Helpdesk: tel.: 0800 0643, Website www.amsterdam.nl/zorg
  • Team Klachten en Kwaliteit - Sociaal Domein Amsterdam, Antwoordnummer 9087, 1000 VV Amsterdam
  • De Gemeentelijke Ombudsman / Ombudsman Metropool Amsterdam
   • Als een klager niet tevreden is over de procedure van de klachtbehandeling door de gemeente Amsterdam of door JMW-Thuiszorg, dan kan hij terecht bij de Gemeentelijke Ombudsman. Voor meer informatie over de werkwijze van de Ombudsman: https://www.ombudsmanmetropool.nl.
     
 • Amstelveen
  • Als u een klacht indient  bij de gemeente Amstelveen over de zorgverlening van JMW-Thuiszorg, brengt de klachtencoördinator u in contact met de secretaris van de JMW-klachtencommissie. Uw klacht wordt behandeld volgens de klachtenprocedure van JMW.
  • Indien u niet tevreden bent over de klachtafhandeling door JMW, bemiddelt de klachtencoördinator van Amstelveen tussen u en JMW. Als uw klacht herhaaldelijk voorkomt en niet opgelost wordt, meldt de klachtencoördinator dit aan de contractmanager. Deze kan JMW een sanctie opleggen.
  • Nationale Ombudsman. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop de gemeente Amstelveen uw klacht heeft behandeld, kunt u dit voorleggen aan de Nationale Ombudsman

    

Geschillencommissie
Als een cliënt van JMW-Thuiszorg niet tevreden is over de klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris en/of door de klachtencommissie, kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Zie https://www.degeschillencommissiezorg.nl 

U kunt uw klacht indienen via: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/verpleging-verzorging-en-geboortezorg

Cliëntenbelang Amsterdam
Cliëntenbelang ondersteunt de Amsterdamse cliënten bij het indienen van een klacht en/of bij de behandeling van de klacht.
Cliëntenbelang biedt ondersteuning bij het vinden van een antwoord op uw vragen. Of bij het zoeken van de juiste weg om uw klacht af te handelen. U kunt bij ons terecht voor:

 • Informatie over rechten en plichten die u als cliënt of patiënt heeft.
 • Informatie en advies over het indienen van een klacht; waar moet u zijn of wat is goed om te vermelden?
 • Praktische ondersteuning bij het indienen van een klacht over hulp(middelen) en voorzieningen van de gemeente. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een klachtbrief of het voorbereiden van (of meegaan naar) een gesprek.
 • En als het indienen van een klacht niet helpt: ook ondersteuning bij het indienen van bezwaarschriften of beroepschriften.