Online hulp - Jouw Omgeving

JMW biedt online diensten aan als aanvulling op het bestaande aanbod. Belangrijk onderdeel daarvan is het online platform Jouw Omgeving waarop cliënten op een beveiligde manier kunnen deelnemen en hun eigen dossier kunnen beheren.

Log hier in op Jouw Omgeving van JMW

Met dit meerjarige project stemt JMW het hulpverleningsaanbod beter af op de jongere Joodse generatie en in het bijzonder de Joodse gemeenschap in de Mediene. Blended hulpverlening is voor JMW een nieuwe (deels digitale) vorm die stapsgewijs onderdeel wordt van al ons aanbod. Blended hulpverlenen houdt in dat er een geïntegreerd aanbod is in online, telefonisch, schriftelijk en face-to-face contact.

In de periodes tussen de fysieke contactmomenten kan de deelnemer bijvoorbeeld op beveiligde wijze chatten of berichten sturen aan de hulpverlener, een online dagboek bijhouden, in een veilige omgeving in groepsvorm contact hebben, of gebruik maken van online interactieve hulpmiddelen. Op deze wijze kunnen deelnemers op een manier die zij zelf prettig vinden daaraan invulling geven, contacten leggen of werken aan herstel op een moment dat het hen goed uitkomt.

Omdat blended werken online gaat, vormt afstand niet langer een belemmering om geholpen te kunnen worden. Dit maakt blended werken ook geschikt voor andere diensten dan hulpverlening. Hierdoor kunnen ook cliënten en deelnemers van de afdelingen Thuiszorg en Joodse Activiteiten van blended werken gebruik gaan maken.

Uitgangspunt is de eigen regie en de eigen kracht van de cliënt. Het hulpverleningstraject wordt met deze werkwijze precies op de cliënt toegesneden en de deelnemer kan sneller, vaker en beter geholpen worden, ook in het nazorgtraject.

Het doel dat JMW nastreeft is om met deze werkwijze de toegang tot hulpverlening voor de huidige en toekomstige doelgroepen te verbeteren en om meer vraaggestuurd te werken. Ook hulp op afstand Met name in de Mediene (het gebied buiten Amsterdam) is het nodig de hulpverlening verder en beter af te stemmen op de vraag van de cliënten. Een van de mogelijkheden die JMW hierin ziet, is van blended hulpverlening met Jouw Omgeving.