nieuwsbrief 6 – 20 mei 2020

Beste lezers,  
 
Inmiddels is JMW voorzichtig het werk met cliënten en deelnemers weer aan het opstarten. De gezondheid van onze cliënten, deelnemers en medewerkers staat bij JMW voorop. Daarom volgen we het advies van RIVM over COVID-19 en passen we onze werkwijze hierop aan. Vanaf 19 mei hebben wij mondjesmaat de hulpverlening aan cliënten op kantoor deels weer opgestart. Huisbezoeken zijn vanaf 1 juni ook beperkt weer mogelijk. Deze data zijn allen onder voorbehoud van het beleid van de regering. Ons kantoor is inmiddels voorzien van preventiemaatregelen zoals vele stickers, desinfecterende sprays, plexiglas en een duidelijke looproute:
 

Gebaartje met een kaartje!  
In deze tijd is het lastiger om contact te houden met vrienden en familie. We kunnen niet bij elkaar op bezoek, en dat is voor iedereen een uitdaging. Juist in deze tijden is het sturen van een handgeschreven kaartje van grote betekenis. Het is een mooi persoonlijk gebaar waarmee je laat zien dat je aan iemand denkt. Voor deze actie hebben we twee kaarten ontworpen waaruit je kan kiezen. Met deze kaarten willen we in deze moeilijke tijd een klein gebaar en positiviteit verspreiden binnen onze gemeenschap.  

Wij helpen je graag om kosteloos een mooie kaart te versturen! Voor deze actie hebben wij twee kaarten ontworpen waaruit u kunt kiezen. Op de kaarten staan positieve uitspraken in vier talen. Klik op een van de kaarten die je wilt versturen. Je komt in een emailformulier terecht, waarin je ons het adres van de ontvanger geeft en de tekst die je op de kaart wilt plaatsen. Een van onze medewerkers zal de kaart dan met de hand schrijven en op de post doen.  

Denk bij het invullen van het formulier aan de volgende ‘spelregels’:  

  • Gebruik maximaal 80 woorden  
  • Verzending naar adressen in Nederland  
  • Wij versturen geen anonieme kaarten  
  • Maximum van twee kaarten per aanvragende persoon  

Online gespreksgroep Mantelzorgondersteuning 
Zorgen voor een naaste kan zwaar zijn, je zorgen maken om een naaste misschien nog wel zwaarder. Hoe blijf je zelf gezond in zo’n situatie? Niet altijd weten familie en vrienden wat jij als mantelzorger meemaakt of wil je hen niet belasten. Dan is het fijn om te praten met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten. Daarvoor is lotgenotencontact.  

JMW start, onder leiding van een maatschappelijk werker en een mantelzorgmakelaar met een online gespreksgroep. Hierin kun je o.a. jouw verhaal vertellen aan mensen in een vergelijkbare situatie en zowel aangeven of je behoefte hebt aan meer ondersteuning als steun vinden bij elkaar of gevoelens herkennen bij anderen. Ook is er ruimte tips en ideeën uit te wisselen over de zorg en nieuwe contacten op te doen.  
 
Praktische informatie 
Wanneer:          25 juni van 14:30 tot 16:00 uur 
Contact:             Daphna Lazorgan 
Prijs:                   Kosteloos  
Aantal:               Onbeperkt  
Aanmelden:      Per mail via d.lazorgan@joodswelzijn.nl 

Online gespreksgroep Nabestaanden en Rouw 
In onze huidige tijd waarin er veel stil is komen te liggen, worden mensen op verschillende manieren geconfronteerd met verlies. Wie rouwt, doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Maar verder heeft iedereen te maken met verdriet en pijn. Bij het verlies van een dierbare bieden herkenning en erkenning vaak troost. Het kan fijn zijn om te praten met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten.
Door je ervaring te delen met lotgenoten merk je dat je niet alleen staat.   

JMW start, onder leiding van een maatschappelijk werker, een online gespreksgroep waar ruimte is voor uw verhaal. Ook kun je daar aangeven of er behoefte is aan meer ondersteuning, individueel of in groepsverband. 

Praktische informatie: 
Wanneer:         Je kunt kiezen voor de middaggroep op 29 juni van 15.30 tot 17.00 uur
                        of de avondgroep op 29 juni van 19.00 tot 20.30 uur  
Contact:           Esther van Stratum  
Prijs:                Kosteloos
Aantal:             Deze gespreksgroep is voor 6 à 8 deelnemers per groep  
Aanmelden:     Bij interesse willen wij je vragen je aan te melden per email
                        via e.v.stratum@joodswelzijn.nl en aan te geven welk tijdstip je voorkeur
                        heeft. Je krijgt na aanmelding een week voor aanvang een link toe
                        gestuurd met verdere informatie. 

Oproep vrijwilligers 
Nu het reguliere werk voor een deel van de samenleving weer start, hebben steeds meer van ons corona-vrijwilligers die in het eerste uur actief werden minder tijd. We zijn daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die buiten de risicogroep vallen, die bereid zijn 2 à 3 keer per week koosjere maaltijden rond te brengen in Amsterdam-Zuid, Buitenveldert en/of Amstelveen. Kan je helpen? Heel graag! Mail naar info@joodswelzijn.nl en we nemen contact met je op. 

Grote belangstelling JMW tevredenheidsonderzoek 
Maar liefst 900 mensen hebben al deelgenomen aan ons tevredenheidsonderzoek, véél dank voor de overweldigende reacties. Indien je ook je stem wilt laten horen over JMW, klik dan hier en vul binnen maximaal 5 minuten ons onderzoek geheel anoniem in. We gaan hard aan de slag met de resultaten! 

Let op jezelf en op elkaar!  

Met hartelijke groet,  

Judith Meijer
Directeur-bestuurder
 

 

Nieuwsbrief 5 – 29 april 2020

Beste lezers,  

Op deze bijzondere Jom Ha’atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag van Israël) beseffen we ons eens te meer in welke moeilijke en uitzonderlijke tijd we leven. We vieren de vrijheid en tegelijkertijd is het voor zo velen van ons een moeilijke tijd. Een periode waarin we zo veel mogelijk thuis moeten blijven, ons continue aanpassen aan veranderende situaties en moeten wennen aan een 1.5 samenleving.    

Ook het stilstaan bij 4 en 5 mei verloopt dit jaar anders. We zijn thuis en kunnen niet fysiek samenkomen met familie of dierbaren om te herdenken of om vrijheid te vieren.  

JMW herdenkt  
Door de huidige situatie is het helaas, zoals u weet, niet mogelijk om op 4 mei onze gebruikelijke gezamenlijke herdenking in het Verzetsmuseum te houden. Graag wil JMW het namen noemen van onze dierbaren op een alternatieve, digitale manier mogelijk maken. Via deze link kunt u op een eenvoudige manier de namen invoeren van de dierbaren die u wilt herdenken. Op 4 mei zal op de site van JMW een link staan voor een herdenkingspagina met alle namen die zijn doorgegeven. *Let op: de namen kunnen tot ingaande sjabbat, 19:35 uur, ingevoerd worden! 

CJO herdenkingsposter
Het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van Joodse organisaties in Nederland, heeft het voorstel gelanceerd om een poster in de landelijke dagbladen af te laten drukken. Ook u kan deze poster achter het raam hangen om te laten zien dat u stil staat bij 4 en 5 mei. Dit initiatief wordt gesteund door de Raad van Kerken (RvK) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Ook het 4 en 5 mei comité was enthousiast en heeft het idee overgenomen. In de komende week zal daarom in alle kranten in Nederland bijgevoegde poster worden afgedrukt (30 april alle landelijke kranten en 2 mei het NRC). Bijgevoegd treft u een afbeelding aan van de poster.

Nederland herdenkt  
Diverse herdenkingen op 4 mei en ook op andere data kunnen helaas geen doorgang vinden of kennen een gewijzigd digitaal programma. Het Nationaal Comité organiseert dit jaar op 4 mei de Nationale Herdenking in Amsterdam zonder publiek. Het programma is te zien op tv (NOS) en online. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt aan heel Nederland om voor eenmaal op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.  

Schrijver en journalist Arnon Grunberg zal in De Nieuwe Kerk zijn 4 mei-voordracht Nee uitspreken, waarin hij ingaat op het Holocaustverleden van onder andere zijn eigen familie. Hoofdkrijgsmachtsrabbijn Menachem Sebbag zal het Jizkor, gebed voor overledenen, uitspreken. Ook zal Koning Willem-Alexander een toespraak houden. Nooit eerder heeft het staatshoofd tijdens Dodenherdenking gesproken. Dit jaar gebeurt dat wel omdat Nederland herdenkt dat het 75 jaar geleden is dat er een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam.  

Bloemen leggen 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het daarom mogelijk gemaakt om virtueel of fysiek een bloem te leggen bij de 3.900 monumenten in heel Nederland. Op deze manier kan iedereen stilstaan bij de oorlogsslachtoffers uit de buurt, zonder een bezoek te brengen aan een monument. Klik hier voor zowel de mogelijkheid virtuele bloemen te leggen als het laten leggen van echte bloemen (een bosje tulpen voor €4,50). Voor een volledig overzicht verwijzen we u graag naar de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook op onze website vindt u suggesties. 
 
JMW chat! 
JMW heeft sinds kort een chatfunctie gelanceerd! Op onze website kunt u chatten met een van onze maatschappelijk werkers en vragen wat u wilt. We starten met een uurtje per dag, van 12.00 tot 13.00 uur. We beginnen klein en bij succes breiden we uiteraard uit! Houd onze website daarom in de gaten. U kunt daar ook terecht voor leuke tips over vermaak tijdens de thuisisolatie, waaronder de extra online-editie van De Benjamin, Joodse les via Zoom, virtuele musea, online theater, muziek en ander leuks. 

Daarnaast koppelen we ook nog steeds vrijwilligers aan degene die hulp nodig hebben bij het doen van boodschappen of de hond uitlaten bijvoorbeeld. Ook de telefonische hulp van JMW is doorlopend bereikbaar. Wilt u bellen met een van onze maatschappelijk werkers over vragen en/of zorgen (al dan niet gerelateerd aan Corona) of vindt u het fijn om te bellen met een vrijwilliger voor de gezelligheid? Mail info@joodswelzijn.nl of bel 088- 16 5 22 00 en we zullen onze uiterste best doen aan uw (hulp)vraag te kunnen voldoen. 

JMW & mantelzorg  
Wanneer je in deze moeilijke tijd zorg draagt voor een familielid, kennis of buur loop je wellicht tegen lastige situaties aan. Misschien is er door de maatregelen tegen het coronavirus zelfs een deel van de reguliere zorg weggevallen en komt er meer op jouw schouders terecht. Er is veel mogelijk, maar doordat we in ons land te maken hebben met verschillende zorgloketten en wetten is het soms lastig om te weten waar je moet aankloppen.  

JMW zet zich graag in om mantelzorgers te helpen en te beschermen. Juist nu is dit nog meer van belang. De maatschappelijk werkers en de mantelzorgmakelaar zijn er om je te ondersteunen en/of wegwijs te maken. Hierbij kun je denken aan het doen van een boodschap of sociaal contact. Uiteraard wordt er te allen tijden rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM.  

Heb je als mantelzorger behoefte om te sparren met gelijkgestemden dan is dat mogelijk. JMW start binnenkort met een online gespreksgroep voor mantelzorgers onder leiding van professionals. Mocht u een beroep willen doen op ons hulpaanbod, bel dan naar 088-16 5 22 00 of chat via onze website met een van onze medewerkers van 12:00 tot 13:00 uur.  

Jaarlijkse ‘life certificate’ voor het Artikel 2 fonds - Claims Conference  
Vanwege de Coronacrisis, ontvangt u dit jaar uw life certificate voor het Artikel 2 fonds van de Claims Conference later dan u gewend bent. Normaal gesproken ontvangt u dit eind april of begin mei. Dit jaar zult u dit ten minste 8 weken later ontvangen. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra het veilig is om u weer te kunnen helpen bij het invullen en stempelen van het ‘life certificate’, krijgt u bericht van ons. 

JMW tevredenheidsonderzoek 
In de week van maandag 11 mei zullen wij starten met een tevredenheidsonderzoek van JMW, hier zal u een mail over ontvangen. Wij zouden het enorm waarderen als u deze zou willen invullen. De vragenlijst duurt maximaal 5 minuten en is volledig anoniem. Bij voorbaat bedankt.

Alvast een mooie en waardige 4 mei-herdenking gewenst en een fijne bevrijdingsdag!  

Met hartelijke groeten, blijf gezond!

Judith Meijer
Directeur-bestuurder

JMW en corona - Nieuwsbrief 4 - 16 april 2020 

Beste lezer, 

En zo komt ook Pesach 2020 tot een einde. Dit jaar was anders dan anderen voor ons allemaal. Technologie is voor vele een grote rol gaan spelen bij de seder. Zo waren er sjoeldiensten te volgen via Zoom en hebben gezinnen, families en vrienden elkaar online kunnen ontmoeten voor de haggadalezing en pesachviering. Dit leidde vaak tot een chaotische en gezellige bijeenkomst. De huidige situatie maakte het voor sommige erg moeilijk om aan koosjere pesach-producten te komen. JMW heeft in samenwerking met enkele andere instanties haar best gedaan diegenen te voorzien van boodschappenhulp, koosjere maaltijden en pesach-pakketten.  
 
JMW helpt
Deze hulp gaat uiteraard ook na Pesach door! Wij doen gezamenlijk ons best om iedereen te matchen aan een vrijwilliger die in de buurt woont. Heeft u ook behoefte aan een vrijwilliger? Mail info@joodswelzijn.nl of bel 088- 16 5 22 00 en we zullen onze uiterste best doen aan uw (hulp)vraag te kunnen voldoen.  

Ook de telefonische hulp van JMW is doorlopend bereikbaar. Wilt u bellen met een van onze maatschappelijk werkers over vragen en/of zorgen (al dan niet gerelateerd aan Corona) of vindt u het fijn om te bellen met een vrijwilliger voor de gezelligheid? Bel dan 088- 16 5 22 00.  

JMW heeft nu ook een chatfunctie gelanceerd! Op de website joodswelzijn.nl kunt u chatten met een van onze maatschappelijk werkers en vragen wat u wilt. We starten met een uurtje per dag, van 12.00 tot 13.00 uur. We beginnen klein en bij succes breiden we uiteraard uit! Houd onze website daarom in de gaten. U kunt daar ook terecht voor leuke tips over vermaak tijdens de thuisisolatie, waaronder de extra online-editie van De Benjamin, Joodse les via Zoom, virtuele musea, online theater, muziek en ander leuks.  

75 jaar (virtueel) herdenken 
Jom hasjoa
Het annuleren van de herdenking, waarbij we juist bij elkaar willen zijn om gezamenlijk onze dierbaren te herdenken, valt ons allen zwaar. Jom Hasjoa vindt normaliter plaats in de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam. Om de herdenking toch samen te markeren, is er de mogelijkheid om het virtueeel bij te wonen. Op dinsdag 21 april kunt u van 19.00 tot 20.00 uur op deze pagina een aangepaste virtuele herdenking vinden. Volgend jaar, bij leven en welzijn, komen we als Joodse gemeenschap weer bijeen om elkaar sterkte en vele gezonde jaren te wensen. 

4 en 5 mei
Ook het stilstaan bij 4 en 5 mei verloopt dit jaar anders. We zijn thuis en kunnen niet fysiek samenkomen met familie of dierbaren om te herdenken of om vrijheid te vieren. Diverse herdenkingen op 4 mei en ook op andere data kunnen helaas geen doorgang vinden, of kennen een gewijzigd digitaal programma.
Het Nationaal Comité organiseert dit jaar op 4 mei de Nationale Herdenking in Amsterdam zonder publiek. Het programma is te zien op tv (NOS) en online. Schrijver en journalist Arnon Grunberg zal in De Nieuwe Kerk zijn 4 mei-voordracht Nee uitspreken, waarin hij ingaat op het Holocaustverleden van onder andere zijn eigen familie. Ook zal hoofdkrijgsmachtsrabbijn Menachem Sebbag het Jizkor uitspreken.

Beth Shalom 
JMW staat stil bij de buitensporige verliezen die de Joodse gemeenschap, en Beth Shalom in het bijzonder, heeft geleden. JMW wenst eenieder die getroffen is door ofwel het virus zelf, ofwel hen die dierbaren hebben verloren, veel sterkte, gezondheid en troost toe.   
 
Bericht van Madelon Bino, Manager Joodse zorg en welzijn Beth Shalom:
Wij treuren om onze verliezen en zullen een herdenking organiseren om de bewoners te herdenken. Onze warme gevoelens en medeleven gaat uit naar alle familieleden en andere geliefden van de slachtoffers! Ik wil iedereen bedanken die ons zo geweldig steunt in deze moeilijke tijd: met kaarten, tekeningen, bloemen, etc. Zoals iedereen weet hebben we een hele zware tijd gehad in Beth Shalom, waarbij we een aantal geliefde bewoners hebben verloren door Corona. Gelukkig komen er nu geen nieuwe Corona slachtoffers meer bij en zijn sommige bewoners langzaam aan het herstellen. We zouden graag enkele vrijwilligers erbij willen hebben. Het gaat om vrijwilligers die vitaal en gezond zijn. Vanzelfsprekend hebben we beschermende middelen beschikbaar in Beth Shalom (mondkapjes, schorten en handschoenen). Er zal je gevraagd worden om te video-bellen met de bewoners en daarnaast koffie in te schenken, te helpen met de maaltijd en een praatje te maken of een spelletje te doen. Kortom: het leven van onze bewoners in deze moeilijke tijd van isolement zo aangenaam mogelijk te maken! Wil je deze uitdaging aangaan: neem dan contact op met Madelon Bino.

Mantelzorgers  
Als mantelzorger van een bewoner van Beth Shalom gaat u nu door een zeer moeilijke tijd. U maakt zich zorgen om uw dierbaren en tegelijkertijd bent u beperkt in wat u voor hen kunt betekenen. Dat kan leiden tot allerlei emoties en gedachten. En mogelijk ook praktische vragen. Hopelijk heeft u in uw omgeving mensen, met wie u deze emoties, gedachten en vragen kunt delen. Mocht u die steun niet, of onvoldoende, in uw directe omgeving hebben, dan kan JMW Joodswelzijn wellicht iets voor u betekenen. JMW biedt mantelzorgondersteuning bij steun praktische vragen, hulp bij het regelen van zaken en ook iemand met wie u uw emoties en gedachten kunt delen. Ook kunnen we u in contact brengen met een of meerdere personen, die hetzelfde hebben meegemaakt. Mocht u een beroep op ons hulpaanbod willen doen, bel dan naar 088-162200 of stuur een mail naar spreekuur@joodswelzijn.nl.

Virtuele havdala 
De internationale organisatie voor Joodse tieners BBYO, organiseert elke zaterdagavond een virtuele havdala-ceremonie. Komende zaterdag 18 april is het de beurt aan de Nederlandse BBYO-tieners om deze bijeenkomst, in het teken van Jom Hasjoa, te hosten. JMW zal samen met Oy Vey hier invulling aan geven, door herinneringen te eren en door de mogelijkheid vragen te stellen aan een overlevende. Wil jij hierbij aanwezig zijn of is dit iets voor jouw tieners? Mail voor meer informatie & aanmelding naar info@oyvey.amsterdam.

Pesach is afgelopen, maar nagenieten kan altijd! Leun achterover en zie hier een komische seider terug van je favoriete Joods-Amerikaanse sterren. Zij vierden Pesach met veel muziek en komedie, terwijl ze geld wierven voor het CDC Foundation COVID-19 Emergency Response Fund.

Met hartelijke groeten, blijf gezond!

Judith Meijer
Directeur-bestuurder

 

Nieuwsbrief 3 - 5 april 2020 

Beste lezer, 

Allereerst wens ik namens heel JMW eenieder die getroffen is door ofwel het virus zelf, ofwel hen die dierbaren hebben verloren, veel sterkte, gezondheid en troost toe. Om verspreiding te voorkomen, adviseert het RIVM ons thuis te blijven en sociale contacten te mijden. Ook wie geen klachten heeft moet zoveel mogelijk thuisblijven en minimaal 1,5 meter afstand te houden. De onzekerheid en de thuisisolatie hebben een enorme impact op ons allemaal. We hopen dat jullie goed voor jullie zelf zorgen en dat iedereen die hulp nodig heeft, weet dat we er voor u zijn. 
 
Wat doet JMW?  
In samenwerking met andere Joodse organisaties (waaronder de NIHS, Maccabi, Moishe Pod, JIH e.a.) hebben we tot nu toe al ruim 100 mensen kunnen voorzien van hulp. Zowel met boodschappenhulp, koosjere maaltijden, pesach-pakketten, als mentale steun via telefoontjes. Wij doen gezamenlijk ons best om iedereen te matchen aan iemand die in de buurt woont. Heeft u ook behoefte aan een vrijwilliger? Mail info@joodswelzijn.nl of bel 088 - 16 5 22 00.    
Sinds ons verruimde spreekuur hebben we heel wat telefoontjes gekregen. Omdat uit veel van de gesprekken bleek dat eenmalig contact niet volstaat, hebben we het initiatief verbreed naar de telefoonservice, waarbij vrijwilligers regelmatig bellen met de deelnemers. Allen die gebaat zijn bij intensievere begeleiding, worden meermaals per week gebeld door onze medewerkers. Ook zal zeer binnenkort onze chatfunctie op de website joodswelzijn.nl openen. Hierop kunt u chatten met een van onze maatschappelijk werkers en vragen wat u wilt. We starten met een uurtje per dag, we beginnen klein en bij succes breiden we uiteraard uit! Houd onze website daarom in de gaten. U kunt daar ook terecht voor leuke tips over vermaak tijdens de thuisisolatie, waaronder Joodse les via Zoom, virtuele musea, online theater, muziek en ander leuks! Ons kwartaalblad De Benjamin heeft, naast de papieren Pesach-editie, speciaal voor deze tijd een extra online-editie gemaakt vol met nieuwe mooie artikelen.  

Nogmaals, we zijn er voor u, zeker nu. Werkt u in de zorg of in het onderwijs? Heeft u een vitaal beroep? Bent u mantelzorger? Werkt u voor/met iemand uit de Joodse gemeenschap? Voelt u zich alleen of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Bel JMW. Heeft u behoefte aan iets wat hier niet tussen staat? Neem contact met ons op via 088- 16 5 22 00 en we zullen onze uiterste best doen aan uw (hulp)vraag te kunnen voldoen.  

Pesach, seder 2020 
“Ma nisjtana halaila hazè mikol halelot?” Wat maakt deze avond anders dan alle andere avonden? Dit jaar vooral: Wat maakt deze seder anders dan alle andere seders? Alle andere seiders brengen we samen door. Gelukkig leven we in een tijd van mooie technologie! Bijgevoegd vindt u de bijlage een uitleg hoe u Zoom kunt gebruiken. Via Zoom kunt u namelijk virtueel samen de seideravond inluiden met de volgende organisaties:  

Voor wie zijn geheugen wil opfrissen of inspiratie wil opdoen: via deze link vindt u alle melodieën voor de Sederavond, afkomstig van de langspeelplaat die in 1976 door het Joods Nationaal Fonds is gepubliceerd, gezongen door Hans en Asher Bloemendal. Met dank aan het JNF en het NIK.

Jaarlijkse ‘life certificate’ voor het Artikel 2 fonds - Claims Conference
Vanwege de Coronacrisis, ontvangt u dit jaar uw life certificate voor het Artikel 2 fonds van de Claims Conference later dan u gewend bent. Normaal gesproken ontvangt u dit eind april of begin mei. Dit jaar zult u dit tenminste 8 weken later ontvangen. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra het veilig is om u weer te kunnen helpen bij het invullen en stempelen van het life certificate, krijgt u bericht van ons.

Bereikbaarheid JMW  
Aankomende maandag 6 april is JMW minder bereikbaar dan u van ons gewend bent. Dit geldt ook voor de jom tov-dagen tijdens Pesach. Verkeert u in nood tijdens deze dagen? JMW blijft bereikbaar voor zaken die geen uitstel kunnen velen, via 06 57 08 64 25. De Luisterlijn van de GGZ is dag en nacht bereikbaar via 0900-076 en de MGGZ voor sociaal-medische zorg is te bereiken op 020 555 5462.

Wij hopen oprecht dat het jullie goed gaat en dat jullie gezond zijn en blijven! Het allerbeste, alvast pesach sameach en nog vele jaren!

Met hartelijke groeten, 

Judith Meijer
Directeur-bestuurder


Nieuwsbrief 2 - 21 maart 2020

Beste lezer, 

Zoals jullie weten hebben we JMW-activiteiten tot 1 juni helaas moeten afzeggen.  

Dat betekent zeker niet dat we stil zitten en wachten tot deze pandemie voorbij waait. Integendeel! We voelen nu nóg sterker hoe belangrijk het is om er te zijn voor onze medemens. Met bestaande verbindingen en netwerken, maar ook hele nieuwe! Het is bijzonder om te zien hoe er in tijden van een enorme crisis juist ook positieve dingen gebeuren en initiatieven ontstaan. 

Een belangrijke focus ligt bij de hulp die JMW kan bieden voor allerlei praktische vraagstukken. Dat geldt voor iedereen! Schroom dus niet: als u hulp nodig heeft of ziet dat iemand in uw omgeving steun kan gebruiken, laat het ons weten. Wij zullen uw vraag direct en serieus behandelen en ons uiterste best doen om in de behoefte te voorzien.  

Veel belangstelling voor de Telefoonservice van JMW 
Binnen twee dagen hebben zich al 24 deelnemers en 15 vrijwilligers aangemeld voor de telefoonservice. Vindt u het fijn om met regelmaat iemand telefonisch te spreken? Geef u dan op voor de telefoonservice. Geef aan hoe vaak, hoe laat en op welke dag u gebeld wenst te worden. Voor meer informatie & aanmelden, zowel om gebeld te worden als om te bellen als vrijwilliger, bel JMW op 088 - 16 5 22 00 of mail lev@joodswelzijn.nl.   

JMW, MaccabiMoishe Pod & Oy Vey  
JMW werkt hard samen op het gebied van vrijwilligers matchen met mensen die daar behoefte aan hebben. Denk hierbij aan boodschappen doen, de hond uitlaten of medicijnen halen. De vrijwilligers zijn verspreid over het hele land en de aanmeldingen van vrijwilligers stromen binnen! Wij doen gezamenlijk ons best om iedereen te matchen aan iemand die in de buurt woont. Heeft u ook behoefte aan een vrijwilliger? Mail info@joodswelzijn.nl of bel 088 - 16 5 22 00. Samen doen wij onder meer het volgende: 
- In samenwerking met het NIHS en Jad Rafaël zijn 36 koosjere maaltijden van Langerhuize & Vos bezorgd in Amsterdam/Amstelveen. 
- In Amsterdam worden boeken of boodschappen bezorgd door vrijwilligers, maar ook in Den Haag, Nijmegen en ‘t Gooi hebben we degenen die hulp nodig hadden aan vrijwilligers kunnen koppelen, die bijvoorbeeld met honden gaan wandelen! 
- Lees meer in dit artikel over Maccabi in het NIW 

Benjamin 
- Het Pesach-nummer van ons kwartaalblad de Benjamin staat nu online en wordt ook de komende week bij abonnees per post bezorgd. Nog geen lid? Klik hier voor een abonnement waarbij u de Benjamin gratis thuisbezorgd krijgt. Zoals gewoonlijk staat het boordevol interessante stukken die ook in deze tijden afleiding bieden. Waaronder een groot interview met Claudia Roden die Amsterdams-Joodse recepten heeft toegevoegd aan haar iconische kookboek De Joodse Keuken.  
- Let wel, de activiteiten en evenementen die in de Benjamin worden genoemd in maart en april gaan niet door en de rest is onder voorbehoud. 
- Ook wordt er een doos met Benjamins gebracht naar de inwoners van Beth Shalom! 
- De redactie van de Benjamin werkt aan nieuwe inhoud online om tijdens deze periode extra afleiding te bieden. We informeren u in de loop van volgende week verder via deze nieuwsbrief, online en via Facebook.  

Koosjere maaltijdbezorging
De NIHS heeft het initiatief genomen koosjere maaltijden aan te bieden aan ouderen en hen die zelf geen boodschappen kunnen doen of die door de crisis in financiële problemen zijn gekomen. Deze maaltijden zijn bereid door Langerhuize en Vos. Als u zich het kunt permitteren, dan wordt een bijdrage in de kosten op prijs gesteld, maar dit is geen verplichting. Dit aanbod is er voor mensen in Amsterdam/ Amstelveen en is bedoeld voor leden van de NIHS (en voor hen die lid zouden kunnen zijn van de NIHS). Meld je aan via info@joodswelzijn.nl of bel 088 - 16 5 22 00.  

Andere opties om koosjer eten thuis bezorgd te krijgen zijn:  
·        David’s Corner: Bezorgt gratis in de omgeving Buitenveldert en daarbuiten tegen een kleine vergoeding. David’s Corner is telefonisch bereikbaar 020-6447567 (een webshop is in de maak). 
·        Vos Kosher Catering: Koosjere maaltijden voor thuis (melkkost of vleeskost) voor €15,- per maaltijd. Gratis bezorging, betaling met Tikkie is mogelijk. Bel 020-4714525 of bestel direct online  
·        LangerhuizeKoosjere, koel- en vriesverse maaltijden voor verschillende luchtvaartmaatschappijen, individueel geportioneerde maaltijden voor ziekenhuizen en zorginstellingen, multiporties en bulkverpakkingen en verse maaltijden voor particulieren aan huis. Bestel online of bel +31 (0)20 347 24 00  
·        Kosher deals: Een samenwerking tussen drie Joodse jongens uit de mediene die koosjere producten bij mensen thuis bezorgen tegen een eerlijke en betaalbare prijs. Ook de pesachlijsten staan online en het is momenteel mogelijk om te bestellen. Bezorgen door heel Nederland! Bestel online of bel 06 47 67 22 93.  
·        Kosher4UEuropese koosjere webshop in Antwerpen, levert ook in Nederland!  
·        Blijf onze pagina https://www.joodswelzijn.nl/koosjer-eten-thuisbezorgd in de gaten houden voor updates. 

Beth Shalom & Mr. L.E. Visserhuis  
Joodse zorgcentra Beth Shalom en het Mr. L.E. Visserhuis hebben initiatieven genomen voor hun bewoners, zodat ook zij in contact kunnen blijven met hun familie, vrienden en bekenden. Dat gaat via de moderne technologie zoals FaceTime en iPad! 
Als u in contact wilt komen met Beth Shalom neem dan contact op met Madelon Bino via mbino@cordaan.nl of naar het algemene nummer: (020) 504 73 00. 
Kaartje/tekening sturen? Bewoners vinden het heel leuk om post te krijgen! We beseffen ons dat het hele onwerkelijke en drukke tijden zijn. Als het lukt om wat tijd vrij te maken om een kaartje of tekening op te sturen dan zullen de bewoners u zeer dankbaar zijn. Dat kan naar een specifieke bewoner zijn maar ook gewoon zomaar! 
Beth Shalom                                        mr L.E. Visserhuis  
Kastelenstraat 80                                 Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75  
1083 DE Amsterdam                            2597 GV  Den Haag 

(Leerzaam Joods) vermaak tijdens de thuisisolatie 
Op onze website https://www.joodswelzijn.nl/vermaak-tijdens-thuisisolatie-voor-corona plaatsen we tips waar online lessen te volgen zijn, waar de leukste gratis films(bijvoorbeeld in het Jiddisch!), documentaires, online theater & concerten te zien zijn. Zoals bijvoorbeeld de online sjioeriem, Joodse lessen, van het NIHS. Het NIHS biedt iedere avond van 20.30 tot 21.30 uur een interactieve online sjioer aan via Zoom. Hiermee krijgt u niet alleen de gelegenheid om een sjioer te volgen, maar het is ook een goede manier om elkaar te zien en contact te hebben. Klik hier voor meer informatie!

De huidige situatie verandert zoals u weet snel en we zullen onze informatie zoveel mogelijk updaten en verspreiden via een frequente nieuwsbrief, website en onze sociale media kanalen. Hou vooral https://www.joodswelzijn.nl/jmw-en-coronain de gaten. 

Verder willen we namens alle medewerkers van JMW iedereen sterkte wensen met deze moeilijke tijden. Graag horen we van u hoe JMW kan helpen. Wij zullen u, zoals u gewend bent, begripvol en met open ‘digitale’ armen ontvangen. Ook als u een idee heeft, of bij een organisatie werkt en samen iets wil doen, benader ons vooral! 

Blijf binnen & blijf gezond!  

Met hartelijke groeten, sjawoea tov,

Judith Meijer
Directeur-bestuurder


JMW en corona - Nieuwsbrief 1 - 16 maart 2020

Beste lezer, 

We leven met elkaar in een unieke situatie in de gehele wereld. Omdat we zo’n situatie nog niet eerder hebben meegemaakt heerst er op vele fronten onzekerheid. Dit kan uiteraard gaan over de eigen gezondheid en hele praktische vraagstukken, waaronder bijvoorbeeld: 

·        Wat gebeurt er met mijn sociale contacten en activiteiten?  
·        Hoe kan ik (koosjere) boodschappen blijven doen?  
·        Waar kan ik terecht met mijn vragen?  
·        Wat kan ik doen om de kinderen (educatief) en mijzelf te vermaken nu wij thuis zijn?  

Telefonisch spreekuur JMW verlengd
JMW Joodswelzijn wil graag met u in contact blijven en steun bieden. Maakt u zich zorgen, wilt u erover praten? Bel ons! Om u nog meer ruimte te bieden om ons te bereiken hebben we ons telefonisch spreekuur verruimd naar 9:30 - 17:00 uur maandag t/m vrijdag. Onze maatschappelijk werkers zijn te bereiken op 088 - 16 5 22 00. U kunt hen ook mailen via spreekuur@joodswelzijn.nl.  

Voorlopig geen JMW huisbezoeken en inloopspreekuur 
In verband met opgelegde veiligheidsmaatregelen van de overheid kan JMW voorlopig geen huisbezoeken afleggen en is het inloopspreekuur komen te vervallen. JMW zal actief telefonisch contact opnemen met diegenen, waarvan we denken dat zij daar behoefte aan hebben. Bent u niet gebeld en verwacht u wel een telefoontje? Aarzel niet en bel ons! 

Telefoonservice 
Vindt u het fijn om met regelmaat iemand telefonisch te spreken? Geef u dan op voor de telefoonservice. Geef aan hoe vaak, hoe laat en op welke dag u gebeld wenst te worden. Voor meer informatie & aanmelden, zowel om gebeld te worden als om te bellen als vrijwilliger, bel JMW op 088 - 16 5 22 00 of mail lev@joodswelzijn.nl.  

JMW hulpmakelaar  
Het coronavirus zorgt voor ingrijpende maatregelen van de overheid die ons allemaal raken. Dat wordt ook gevoeld binnen de Joodse gemeenschap. Als JMW Joodswelzijn zien we het als onze taak om in deze tijden, waarbij sociale isolatie dreigt voor een groot deel van onze achterban, hulp te bieden aan de Joodse gemeenschap. Dat doet JMW niet alleen; we hebben in de afgelopen dagen gezien dat er veel Joodse organisaties zijn die hun steentje willen bijdragen. Daarom wil JMW al het aanbod zoveel mogelijk bundelen en afstemmen, zodat iedereen uit de gemeenschap die hulp zoekt, weet waar dit te vinden is: zie https://www.joodswelzijn.nl/jmw-en-corona. Ook kunt u hier terecht voor fijn (Joods) vermaak en praktische tips voor tijdens de thuisisolatie.  

De huidige situatie verandert snel en we zullen onze informatie zoveel mogelijk updaten en verspreiden via een frequente nieuwsbrief, website en onze sociale media kanalen. 

Graag horen we van u hoe JMW kan helpen. Wij zullen u, zoals u gewend bent, begripvol en met open ‘digitale’ armen ontvangen. 

Blijf binnen & blijf gezond!  

Met hartelijke groeten, 

Judith Meijer
Directeur-bestuurder