WORKSHOP OVER DE SPECIFIEKE HULPVRAAG VAN CLIËNTEN MET EEN JOODSE ACHTERGROND

“Hoeveel van jouw familieleden hebben de oorlog overleefd?” Die vraag zal veel mensen met een Joodse achtergrond niet onbekend in de oren klinken als men onderling praat. Er wordt herkenning gezocht bij elkaar en men deelt onder meer dit verleden dat bepaald wordt door historische feiten met gruwelijke gevolgen.

Het oorlogstrauma en de status als eeuwenoude minderheid zijn dingen die de mensen met zich meedragen, samen met de gedeelde culturele, religieuze of traditionele achtergrond. Voor (zorg)professionals is het daarom essentieel kennis te hebben van de triggers en trauma's die spelen bij deze specifieke groep.

In de workshop Geborgenheid bieden aan Joodse cliënten wordt kennis en ondersteuning aangeboden aan (zorg)professionals die in hun werk in contact komen met volwassenen met een Joodse achtergrond. Lees hier meer over de workshop.

JMW wil nog actiever zijn in de regio’s buiten Amsterdam en heel november zijn er extra activiteiten in Zuid-Holland in het kader van het programma Heb't Lev! De workshop is daar onderdeel van en is gratis, op 18 november van 14.30 tot 17.30 uur in Den Haag.

HIER AANMELDEN

Deel deze uitnodiging gerust met collega’s en andere betrokkenen uit het werkveld voor wie deze workshop ook interessant en leerzaam kan zijn!

Heeft u nog vragen over de workshop, neem dan gerust contact op met Lianne Scholten via email: activiteiten@joodswelzijn.nl of per telefoon: 088-165 22 00.