Ik zorg voor familie of naasten
Mijn ouders belasten me met teveel zorg, waar kan ik terecht?

U bent mantelzorger als u langdurig onbetaald zorg verleent aan een familielid of andere naaste met een ziekte of handicap. Als mantelzorger helpt u uw naaste op vele manieren, praktisch maar ook emotioneel. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven maar vaak is de zorg voor een naaste ook zwaar. 

Het is belangrijk dat u ook tijd voor uzelf inplant en afspraken maakt die voor u haalbaar zijn.

JMW ondersteunt familie door middel van informatie en advies, cursussen, emotionele begeleiding en praktische ondersteuning. Wij kunnen vrijwilligers inzetten zodat u even vrijaf heeft en op adem kunt komen.

Heeft u vragen over de zorg voor een naaste? Wij kunnen op verschillende manieren helpen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot info@joodswelzijn.nl

088 - 165 2200