JMW zoekt voor een boeiende doelgroep bij een bijzondere organisatie een Manager, lid van het MT, voor 32 uur per week. Ben jij die stevige verbinder, met kennis van en affiniteit met de Joodse doelgroep die wil bijdragen aan de ontwikkelingen van JMW-Joodswelzijn? Lees dan verder.

Over JMW Joodswelzijn

JMW Joodswelzijn werkt landelijk, is zelfstandig en staat centraal in de Joodse gemeenschap. JMW Joodswelzijn is opgericht in 1946 en kent een rijk verleden waarin zij een belangrijke bijdrage leverde en nog steeds levert aan het welzijn en welbevinden van mensen met een Joodse achtergrond in Nederland. Bij JMW Joodswelzijn vindt de gemeenschap een breed scala aan diensten, van maatschappelijk werk tot e-learningmodules. Dit dienstenaanbod vormt de basis voor onze organisatie. De toekomst vraagt om een wendbare, veerkrachtige organisatie die zich aanpast aan de behoefte van nieuwe doelgroepen. We zijn constant in beweging, om mee te gaan met de tijd en om van betekenis te kunnen zijn en blijven voor de behoefte van de gemeenschap in Nederland. De organisatie telt 40 medewerkers en 150 vrijwilligers. JMW Joodswelzijn werkt met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

Vacature

 

MANAGER/ Lid Managementteam voor 32 uur per week

Als manager maak je deel uit van het driehoofdig management team (MT), bestaande uit  een directeur-bestuurder, een controller en een manager. Het MT geeft leiding aan JMW Joodswelzijn, zowel wat betreft de dagelijkse gang van zaken als het implementeren van de langere termijn visie en planning.  

Binnen het MT is er een duidelijke taakverdeling. De directeur-bestuurder heeft als voornaamste taak het vormgeven van het strategisch beleid en het verduurzamen van de organisatie. De manager richt zich op de dagelijkse operationele zaken, zowel inhoudelijke uitvoering als de interne bedrijfsvoering en adviseert hieromtrent de directeur bestuurder. De controller is verantwoordelijk voor de financiën en de managementinformatie.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Als manager heb je plezier in het bouwen en vormen in teamverband, samen met de medewerkers. Je straalt uit dat je hecht aan kwaliteit, deskundigheid en aan echt contact met medewerkers, met cliënten, deelnemers en hun naastbetrokkenen. Daarnaast ben je in staat op tactisch en strategisch niveau te denken en ben je nauwgezet ten aanzien van het inrichten en volgen van het primair proces.

Het zorg dragen voor het Joods imago van JMW wordt, gezien de samenstelling van het huidige managementteam, bij de manager belegd.

Als manager geef je leiding aan drie integrale regionale teams, team Oost, Zuid en West, die verantwoordelijk zijn voor het neerzetten van een integraal aanbod in Nederland. Medewerkers hebben zowel zitting in een integraal team als in een vakteam, zoals maatschappelijk werk of casemanagement Claims Conference. Op dit moment ligt het zwaartepunt van hun collegiaal overleg nog binnen de vakteams. Het streven is om het zwaartepunt meer te verleggen naar de integrale teams, waardoor multidisciplinair samenwerken voor een regio meer vanzelfsprekend wordt in ons denken en handelen.

Je ontwikkelt en implementeert operationeel en tactisch beleid en levert een bijdrage aan het strategisch beleid van JMW. Je weet inhoudelijke en bedrijfsmatige resultaatgebieden, als financiën en kwaliteitsontwikkeling te relateren aan een prettig en inspirerend werkklimaat. Elkaar aanspreken is daarbij een natuurlijk onderdeel van het dagelijks leren en verbeteren. Extern vorm je samen met de directeur-bestuurder een schakel tussen de verschillende ketenpartners en stakeholders en weet je maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar zowel de dagelijkse praktijk als naar de vernieuwing en strategieontwikkeling voor JMW.

De manager is verantwoordelijk voor

 • Het versterken van de interne samenhang, aansturing, begeleiding en doorontwikkeling van de drie integrale, regionale teams (ca. 23 fte)
 • De ondersteuning van de uitvoerend medewerkers bij de dagelijkse operationele zaken en de interne bedrijfsvoering
 • Het versterken van de continuïteit in de organisatie
 • Het waarnemen van de directeur-bestuurder bij afwezigheid

FUNCTIE-EISEN

 • Je hebt een HBO+ of academische opleiding in een voor deze functie relevante richting
 • Je hebt bij voorkeur leidinggevende ervaring aan medewerkers van verschillende (opleidings-)niveaus
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het leiden van een team of organisatieonderdeel in een veranderende organisatie
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het coördineren van complexe en multidisciplinaire projecten en processen
 • Je hebt kennis van en affiniteit met onze doelgroep van je bent vanzelfsprekend bekend met moderne communicatiemiddelen en algemene ICT-vaardigheden.

JOUW COMPETENTIES

 • Organisatiesensitief
 • Resultaatgericht en gewend om te werken met deadlines.
 • Oprecht geïnteresseerd in de medewerkers en je volgt graag de marktontwikkelingen waarbij je deze kan omzetten naar kansen voor de organisatie
 • Open in de communicatie
 • Stimulerend voor medewerkers in hun ontwikkeling
 • Netwerkvaardig
 • Energiek,  inspirerend en overtuigend
 • Beschikt over een hands on mentaliteit

WAT WIJ BIEDEN

Wij bieden een boeiende en afwisselende functie in een organisatie in ontwikkeling. Je werkzaamheden vallen onder de CAO Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 11, van € 3.365, - tot€ 5.225, -. Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. JMW zal investeren in jouw ontwikkeling: er zijn mogelijkheden voor verdere scholing.

INTERESSE

Solliciteer dan voor 10 juli 2020 en richt je sollicitatiebrief met CV aan EK Advies, Elvike Wevers, elvike@elvike.nl.Verdere informatie over de functie kan via hetzelfde emailadres worden ingewonnen.

Meer lezen? Kijk op de website dan in ieder geval naar:

 • Jaarrekening 2019 JMW
 • Strategisch meerjarenplan