JMW werkt landelijk voor het welzijn van de Joodse doelgroep, samen met anderen. Een rijk verleden vormt de basis voor onze ontwikkeling naar een uitdagende toekomst. Bij JMW vindt de gemeenschap een breed scala aan diensten, van maatschappelijk werk tot e-learnings.

JMW is op zoek naar

Een lid van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van JMW bestaat uit zeven leden. De RvT hanteert bij haar toezichthoudende taak de uitgangspunten van good governance in de zorg (NVTZ). De leden van de Raad zijn afkomstig uit diverse geledingen van de Joodse gemeenschap in Nederland. De samenstelling is gebaseerd op spreiding van maatschappelijke achtergronden en expertises. In de regel vergadert de RvT zesmaal per jaar. Daarnaast nemen leden van de Raad deel aan diverse commissies en overleggen, samenhangende met de portefeuille. Het lidmaatschap is onbezoldigd.

De geschikte kandidaat:

  • Heeft affiniteit met de Joodse gemeenschap, met welzijn in het algemeen en met de doelstelling van JMW;
  • Heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring in een bestuurlijke en/of toezichthoudende setting;
  • Bezit het vermogen om vraagstukken te benaderen vanuit Joods en welzijnsperspectief, kan hierover een visie uitdragen en hiervoor draagvlak creëren;
  • Moet lid kunnen zijn van één van de drie Joodse kerkgenootschappen (NIK, PIG of LJG).

Procedure:

Verdere informatie over de functie kan telefonisch worden ingewonnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, Micha Glaser, of bij Judith Meijer, directeur-bestuurder, via telefoon 088-1652200. 
Heeft u belangstelling, solliciteer dan voor  1 juni 2020 en richt uw sollicitatiebrief met CV aan personeelszaken@joodswelzijn.nl o.v.v. Lid RvT.