Datum: woensdag 11 september 2019
Aanvangstijd: 10.15 uur
Einde: 12.15 uur

Opening nieuw smoesjaar met Mifgasjiem Heerenveen

We buigen ons over het jaarprogramma. We hebben daar ideeën over maar willen jullie inbreng en mening horen.
Aanmelden: T: 0592 399 366 of E: rodalsheim1937@gmail.com
Kosten: 12,50  euro incl. lunch.