Hoe Joods ben ik button

 
ניסיון 
ניסיון 

ANBI Voormalige Joodse Voogdij-instellingen

 
ANBI-gegevens van de Stichting Voormalige Joodse Voogdij-instellingen

KvK-nummer: 34224269

RSIN: 814404704

Bezoekadres: Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het verlenen van steun bij de coördinatie, bevordering en uitoefening van de gehele zorg voor de Joden in Nederland, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurders: Namen van bestuurders worden om veiligheidsredenen niet met name genoemd.

Beloningsbeleid: De Stichting Voormalige Joodse Voogdij-instellingen heeft geen medewerkers in dienst. Uitsluitend de ambtelijk secretaris en de secretariële ondersteuner ontvangen een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. Bestuurders ontvangen geen vergoeding.

Voor de verkorte resultatenrekening 2013 van de Stichting Voormalige Joodse Voogdij-instellingen, klik hier. Voor de verkorte resultatenrekening 2014, klik hier

AfdrukkenAfdrukken