Van Boshuizenstraat 12 Amsterdam
020 5776577

Medicatiebeleid

 
JMW-Thuiszorg onderschrijft ten volle het streven naar een veiliger geneesmiddelenzorg in Amsterdam en sluit zich daarom graag aan bij de afspraken van ‘Veilige Geneesmiddelenzorg voor Thuiswonende Mensen: stedelijke afspraken over samenwerking van eerste lijn en thuiszorg’. Een betere samenwerking in de Amsterdamse keten, d.w.z. tussen de huisartsen, de apothekers en de thuiszorgorganisaties is ons inziens een juist initiatief om een grotere medicijnveiligheid voor de clienten te bereiken.

JMW-Thuiszorg zal haar hulpverlening, m.n. waar het haar clienten betreft die niet meer in staat zijn tot zelfregie over het geneesmiddelengebruik, vormgeven zoals dat in de ‘stedelijke afspraken…’ is vastgelegd. Ze spreekt het vertrouwen uit dat met het uitvoeren van de afspraken tussen de drie ketenpartners de risico’s van fouten bij medicijngebruik terdege zullen worden teruggedrongen en dat daarmee de zorg voor en de gezondheid van de clienten aanzienlijk zal verbeteren.
AfdrukkenAfdrukken  
ניסיון 
ניסיון