Van Boshuizenstraat 12 Amsterdam
020 5776577

Chasoet

 
De inzet van mantelzorgers is essentieel voor het functioneren van de mensen die hun hulp nodig hebben en voor het functioneren van de professionele hulpverlening. De zorgtaken van de mantelzorgers geven veel voldoening, maar kunnen ook een zware belasting vormen. U kunt de zorg (deels) door andere laten overnemen. Het meld- en steunpunt Chasoet ondersteunt mantelzorgers. Chasoet kan u als mantelzorger ondersteunen. Bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden of advies te geven bij de coördinatie van de hulpverlening (zie hieronder).

De zorgtaken die de mantelzorgers vrijwillig op zich hebben genomen geven veel voldoening en vreugde maar kunnen ook (tijdelijk) een zware belasting vormen. De ondersteuning die mantelzorgers bieden is essentieel voor het in stand houden van een bestendig sociaal-maatschappelijk netwerk.

Het bestaan van een Meld- en Steunpunt om de mantelzorgers te ondersteunen is een erkenning van het grote belang dat aan de inzet van deze personen wordt gehecht en een erkenning van het belang van deze vorm van zorg.

Chasoet geeft informatie, advies en emotionele ondersteuning.Het meld- en steunpunt Chasoet is dagelijks bereikbaar tussen 9:00 - 10:30 & 13:30 - 14:30 op 020-5776526
 
JMW & het Joods Zorgcircuit

Het meld- en steunpunt Chasoet maakt onderdeel uit van de sector Thuiszorg van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Dit is een groot voordeel omdat de coördinatoren een direct contact hebben met de afdelingen:

Thuiszorg

Chasoet regelt met de afdeling thuiszorg de aanpassing van de professionele hulpverlening als de mantelzorger de zorg (tijdelijk) niet kan vervullen, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie. Binnen de indicatie kan de zorg dan worden overgenomen door professionals. Deze zorg wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Vrijwilligerswerk

Chasoet kan desgewenst contact leggen met vrijwilligers en kan u verwijzen naar een afdeling van JMW, één van de zorgpartners of een derde organisatie. De vrijwilligers van JMW zetten zich in voor individuele cliënten in de hulpverlening of organiseren in hun regio evenementen. Meer informatie kan worden gevonden op http://www.joodswelzijn.nl/Vrijwilligers.aspx.

Afdeling 50-plus

De Afdeling 50-plus organiseert activiteiten (cursussen) en u kunt advies vragen aan de ouderenadviseur.

Maatschappelijk Werk

Bij het Maatschappelijk Werk kunt u terecht met een groot aantal vragen en problemen op maatschappelijk en psychosociaal gebied. De maatschappelijk werker bekijkt samen met u wat precies uw vraag is en hoe u daarbij het beste geholpen kan worden. De maatschappelijk werker kan u informatie of advies geven, voor u bemiddelen met bijvoorbeeld een instantie of u begeleiden bij problemen. 

JoodsZorgCircuit

Er zijn uitstekende contacten met de joodse hulpverleningsorganisaties Beth Shalom (Verzorgings- en verpleeghuis) en Sinai Ambulant en Sinai Centrum (Psychiatrische opvang).

Mantelzorg Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Daarom biedt de gemeente Amsterdam ondersteuning aan mantelzorgers. Het gaat hierbij om informatie en advies, emotionele en educatieve ondersteuning en (het attenderen op) informele respijtzorg. Zie voor meer informatie www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/mantelzorg-0/mantelzorg/.

Mantelzorgcompliment

Tevens is er een vergoeding voor de mantelzorger beschikbaar. Als u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, familie, vriend of kennis, dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is een bedrag van 200 euro (2013), waarmee de overheid haar waardering voor het belangrijke werk dat mantelzorgers verrichten laat blijken. Mantelzorgers die zorgen voor iemand met een langdurige, extramurale AWBZ-indicatie die afgegeven is komen in aanmerking. Als u zorgt voor iemand die geen AWBZ-indicatie heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment wanneer degene voor wie u zorgt een nulurenindicatie aanvraagt. Degene voor wie u zorgt, ontvangt automatisch een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat hij of zij de mantelzorger een compliment mag geven. De SVB stuurt daarvoor een formulier waarop de zorgvrager vermeldt wie de mantelzorger is. U ondertekent dit formulier allebei en stuurt het terug naar de SVB. Voor meer informatie kunt u bellen met SVB: 030-2648444 of kijk op http://www.svb.nl/int/nl/mzc/.
 

1 op de 8 mensen combineert de zorg voor een naaste met een betaalde baan. En dat worden er steeds meer dankzij de toenemende vergrijzing en de personeelstekorten in de zorg. Een tip is om op het werk uw situatie bespreekbaar te maken bij uw collega's of leidinggevende. Er kan tevens gebruik worden gemaakt van verschillende verlofregelingen. Voor meer tips en informatie kunt u kijken op http://www.werkenmantelzorg.nl/.

Respijtwijzer

Als u intensief voor een ander zorgt is het prettig als u deze mantelzorgtaken tijdelijk kunt overdragen aan vrijwilligers of professionals. Dit heet respijtzorg. Voor meer informatie over respijtzorg kunt u kijken op www.respijtwijzer.nl.
 


 
De inzet van mantelzorgers is essentieel voor het functioneren van de mensen die hun hulp nodig hebben en voor het functioneren van de professionele hulpverlening. De zorgtaken van de mantelzorgers geven veel voldoening, maar kunnen ook een zware belasting vormen. U kunt de zorg (deels) door andere laten overnemen. Het meld- en steunpunt Chasoet ondersteunt mantelzorgers. Chasoet kan u als mantelzorger ondersteunen. Bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden of advies te geven bij de coördinatie van de hulpverlening (zie hieronder).

De zorgtaken die de mantelzorgers vrijwillig op zich hebben genomen geven veel voldoening en vreugde maar kunnen ook (tijdelijk) een zware belasting vormen. De ondersteuning die mantelzorgers bieden is essentieel voor het in stand houden van een bestendig sociaal-maatschappelijk netwerk.

Het bestaan van een Meld- en Steunpunt om de mantelzorgers te ondersteunen is een erkenning van het grote belang dat aan de inzet van deze personen wordt gehecht en een erkenning van het belang van deze vorm van zorg.

Chasoet geeft informatie, advies en emotionele ondersteuning.Het meld- en steunpunt Chasoet is dagelijks bereikbaar tussen 9:00 - 10:30 & 13:30 - 14:30 op 020-5776526
 
JMW & het Joods Zorgcircuit

Het meld- en steunpunt Chasoet maakt onderdeel uit van de sector Thuiszorg van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Dit is een groot voordeel omdat de coördinatoren een direct contact hebben met de afdelingen:

Thuiszorg

Chasoet regelt met de afdeling thuiszorg de aanpassing van de professionele hulpverlening als de mantelzorger de zorg (tijdelijk) niet kan vervullen, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie. Binnen de indicatie kan de zorg dan worden overgenomen door professionals. Deze zorg wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Vrijwilligerswerk

Chasoet kan desgewenst contact leggen met vrijwilligers en kan u verwijzen naar een afdeling van JMW, één van de zorgpartners of een derde organisatie. De vrijwilligers van JMW zetten zich in voor individuele cliënten in de hulpverlening of organiseren in hun regio evenementen. Meer informatie kan worden gevonden op http://www.joodswelzijn.nl/Vrijwilligers.aspx.

Afdeling 50-plus

De Afdeling 50-plus organiseert activiteiten (cursussen) en u kunt advies vragen aan de ouderenadviseur.

Maatschappelijk Werk

Bij het Maatschappelijk Werk kunt u terecht met een groot aantal vragen en problemen op maatschappelijk en psychosociaal gebied. De maatschappelijk werker bekijkt samen met u wat precies uw vraag is en hoe u daarbij het beste geholpen kan worden. De maatschappelijk werker kan u informatie of advies geven, voor u bemiddelen met bijvoorbeeld een instantie of u begeleiden bij problemen. 

JoodsZorgCircuit

Er zijn uitstekende contacten met de joodse hulpverleningsorganisaties Beth Shalom (Verzorgings- en verpleeghuis) en Sinai Ambulant en Sinai Centrum (Psychiatrische opvang).

Mantelzorg Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Daarom biedt de gemeente Amsterdam ondersteuning aan mantelzorgers. Het gaat hierbij om informatie en advies, emotionele en educatieve ondersteuning en (het attenderen op) informele respijtzorg. Zie voor meer informatie www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/mantelzorg-0/mantelzorg/.

Mantelzorgcompliment

Tevens is er een vergoeding voor de mantelzorger beschikbaar. Als u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, familie, vriend of kennis, dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is een bedrag van 200 euro (2013), waarmee de overheid haar waardering voor het belangrijke werk dat mantelzorgers verrichten laat blijken. Mantelzorgers die zorgen voor iemand met een langdurige, extramurale AWBZ-indicatie die afgegeven is komen in aanmerking. Als u zorgt voor iemand die geen AWBZ-indicatie heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment wanneer degene voor wie u zorgt een nulurenindicatie aanvraagt. Degene voor wie u zorgt, ontvangt automatisch een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat hij of zij de mantelzorger een compliment mag geven. De SVB stuurt daarvoor een formulier waarop de zorgvrager vermeldt wie de mantelzorger is. U ondertekent dit formulier allebei en stuurt het terug naar de SVB. Voor meer informatie kunt u bellen met SVB: 030-2648444 of kijk op http://www.svb.nl/int/nl/mzc/.
 

1 op de 8 mensen combineert de zorg voor een naaste met een betaalde baan. En dat worden er steeds meer dankzij de toenemende vergrijzing en de personeelstekorten in de zorg. Een tip is om op het werk uw situatie bespreekbaar te maken bij uw collega's of leidinggevende. Er kan tevens gebruik worden gemaakt van verschillende verlofregelingen. Voor meer tips en informatie kunt u kijken op http://www.werkenmantelzorg.nl/.

Respijtwijzer

Als u intensief voor een ander zorgt is het prettig als u deze mantelzorgtaken tijdelijk kunt overdragen aan vrijwilligers of professionals. Dit heet respijtzorg. Voor meer informatie over respijtzorg kunt u kijken op www.respijtwijzer.nl.
 


 
AfdrukkenAfdrukken  
ניסיון 
ניסיון