Van Boshuizenstraat 12 Amsterdam
020 5776577

Tsavta

 

Tsavta helpt Israëliers die in Nederland wonen om met elkaar in contact te komen en hun Joodse en Israëlische identiteit te behouden en te versterken. Zij doet dat door middel van landelijke dagen, cursussen, themabijeenkomsten, een wekelijkse nieuwsbrief en meer. Onderzoek onder Israëli's in Nederland heeft aangetoond dat er onder hen een grote behoefte bestaat aan sociaal-culturele activiteiten in het Ivriet en in Israëlische sfeer.
Tsavta organiseert identiteitsversterkende en integratiegerichte activiteiten voor jong en oud, families en alleenstaanden. Daarnaast geeft de opbouwwerker Tzippy Harmsen-Seffy advies en steun aan individuen en groepen die voor Israëliers activiteiten willen organiseren.

ניסיון 
ניסיון