Van Boshuizenstraat 12 Amsterdam
020 5776577

Samenwerkingsverbanden

 
JMW werkt op verschillende terreinen nationaal en internationaal samen met andere organisaties.

Nationaal

JMW is deelnemer in Het Joods Zorgcircuit, een samenwerkingsverband tussen alle Joodse instellingen voor welzijns- en gezondheidszorg in Nederland. Met meerdere van deze organisaties worden gezamenlijk voorzieningen aangeboden, dan wel bestaat een nauwe personele samenwerking. Andere deelnemers zijn:

Meer over het Joods Zorgcircuit vindt u onder de kop Joods Zorgcircuit. In het kader van de belangenbehartiging maakt JMW deel uit van het Centraal Joods Overleg (CJO).
Voor invulling van het Benjamin Servicepakket werkt JMW samen met de Osira Groep.

JMW werkt in het Overleg Begeleidende Instellingen samen met de andere organisaties die zich bezighouden met hulpverlening aan oorlogsgetroffenen: de stichting Pelita , de Stichting '40-'45 en de Stichting Burgeroorlogsgetroffenen (SBO).

Internationaal

JMW is lid van de European Council of Jewish Communities (ECJC) en is één van de participanten van de Social Welfare Committee, een comité dat tot doel heeft kennis en ervaring van Joodse organisaties in verschillende landen uit te wisselen.

JMW onderhoudt nauwe contacten met de stichting Elah, de hulpverleningsorganisatie voor Nederlanders in Israël, om deskundigheid en ervaring uit te wisselen.
ניסיון 
ניסיון