Van Boshuizenstraat 12 Amsterdam
020 5776577

Klachten

 

JMW ziet de afwikkeling van klachten als een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Hiermee wordt niet alleen bedoeld een goede afhandeling in de formele zin (waarbij men een beroep kan doen op een onafhankelijke klachtencommissie), maar ook een zorgvuldige en effectieve behandeling van klachten in de bemiddelingsfase.

 

Allereerst raden wij u aan (als dat kan) om uw klacht met onze medewerker te bespreken. Als u dat (herhaaldelijk) gedaan heeft en het heeft niet tot het resultaat geleid dat u tevreden stelt, kunt u een officiële klacht indienen. Hoe dan ook, blijf niet te lang met uw ongenoegens rondlopen. We willen graag in een vroeg stadium de dialoog met u aangaan. De kans wordt groter dat we een bevredigende oplossing vinden en dat kan een onnodige escalatie voorkomen. Om diezelfde reden willen we u aanmoedigen om, alvorens u tot de onafhankelijke klachtencommissie te wenden, gebruik te maken van de bemiddeling door onze klachtenfunctionarissen.

 

Dus, als u na het gesprek met onze medewerker niet tevreden bent over de uitkomst, staan u twee wegen open:

    1. bemiddeling met behulp van de klachtenfunctionaris;
    2. een beroep op de onafhankelijke klachtencommissie.

 

U kunt uw klacht als volgt indienen:

    1. mondeling of schriftelijk bij de secretaris van de klachtencommissie omdat u via bemiddeling genoegdoening wilt nastreven;
    2. mondeling of schriftelijk bij de secretaris van de klachtencommissie omdat u een klacht door de klachtencommissie behandeld wilt zien;
    3. schriftelijk bij de klachtencommissie rechtstreeks.

 

De secretaris van de klachtencommissie, de heer W.J. Koopmans, is

·         telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 020-5776530 op elke werkdag, behalve dinsdagmiddag;

·         schriftelijke klachten kunnen gemaild worden naar klachten@joodswelzijn.nl,

·         of per post gestuurd worden naar stichting Joods Maatschappelijk Werk (t.a.v. de secretaris van de Klachtencommissie) De Lairessestraat 145-147, 1075 HJ Amsterdam.

·         Voor klachten die rechtstreeks bij de Klachtencommissie worden ingediend: Stg. JMW, De Lairessestraat 145-147, 1075 HJ Amsterdam, t.a.v de voorzitter van de JMW-Klachtencommissie.  De brief zal ongeopend naar de voorzitter van de Klachtencommissie worden gezonden.

 

We verzoeken u dringend, in verband met de privacy van uzelf en van onze medewerkers, uw klacht niet op een andere wijze in te dienen.


Klachtenreglement
JMW heeft een reglement voor de behandeling van klachten van cliënten en deelnemers over de dienstverlening door JMW. Klik hier voor het klachtenreglement 2013.


AfdrukkenAfdrukken  
ניסיון 
ניסיון