Van Boshuizenstraat 12 Amsterdam
020 5776577
 

 

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld


Met ingang van 01-01-2012 dient in elke hulpverlenende, dienstverlenende,
zorgverlenende of onderwijsbiedende instelling `een meldcode’ ingevoerd te zijn.
Ook JMW heeft een 'Meldcode’. De meldcode beschrijft hoe een medewerker van JMW moet handelen, indien er zorgsignalen van kindermishandeling of huiselijk geweld zijn.
AfdrukkenAfdrukken  
ניסיון 
ניסיון