Van Boshuizenstraat 12 Amsterdam
020 5776577

Het Joods Zorgcircuit is een samenwerkingsverband tussen JMW, Beth Shalom, mr. L.E. Visserhuis, Sinai Centrum, Ziekenhuis Amstelland en Joods Hospice Immanuel. De intensieve samenwerking stelt de zorgpartners in staat om beter in te spelen op de wensen en behoeften van klanten en zorgbehoevenden. Voorts maakt de samenwerking een verhoging van de zorgkwaliteit mogelijk en een versterking van de Joodse identiteit, die terug te vinden is in het zorgaanbod. Samengevat biedt het Joods Zorgcircuit u de navolgende zorgelementen:

  • JMW (Hulpverlening, Thuiszorg, Vrijwilligerswerk, Sociaal-culturele activiteiten, Mediation, Joodse Vriendensite,Benjamin Servicepakket en uitgever van het gratis kwartaalblad de Benjamin en de Joodse Agenda);

  • Sinai Centrum (Geestelijke Gezondheidszorg & Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten);

  • Mr L.E. Visserhuis (Woonzorgcentrum);

  • Beth Shalom (Zorgcentrum & Verpleeghuis);

  • Ziekenhuis Amstelland (met Joodse afdeling);

  • Joods Hospice Immanuel (Hospice);

  • Amerpoort/ Etrog (Begeleid wonen gehandicapten);
     

  • Ons Tweede Thuis/ Na'ot (Begeleid wonen gehandicapten).


 

Klik hier voor een link naar de website van het Joods Zorgcircuit. 
 

Joodse bevolkingsgroep Nederland
In Nederland wonen ongeveer 43.000 Joden, waarvan 10.000 Israeli's. De Joodse bevolkingsgroep heeft andere zorgbehoeften dan de gemiddelde Nederlander. Psychische en lichamelijke zorgvragen hangen vaak nauw samen met het Joods-zijn. Dit kan te maken hebben met religieuze aspecten (Joodse wetten en gebruiken), maar ook met de persoonlijke achtergrond van zorgbehoevenden (zoals de Tweede Wereldoorlog, anti-semitisme en de band met Israel) en sociaal-culturele aspecten. Zo bestaat er een duidelijk verband tussen enerzijds vervolgingsproblematiek en anderzijds relationele problemen, eenzaamheidsgevoelens en angsten voor anti-semitisme. Kennis en ervaring met het Jodendom en kennis van de achtergrond van de Joden in Nederland zijn daarom van groot belang voor een succesvolle begeleiding.

De partners in het Joods Zorgcircuit beschikken over deze specifieke kennis en ervaring. Het bieden van psychische veiligheid en een vertrouwde omgeving vormen daarbij de basis.

Voor vragen over het Joods Zorgcircuit kunt u zich richten tot info@joodszorgcircuit.nl

 


 

Beth Shalom

 

Beth Shalom is een multifunctioneel zorgcentrum en verpleeghuis voor Joodse ouderen en/of verpleegbehoeftigen ongeacht hun levensovertuiging.

Per 1 januari 2014 is Beth Shalom overgenomen door Cordaan. Op dinsdag 14 januari jl. werd de overname van Beth Shalom officieel ondertekend. Het verpleeghuis in Amstelveen is per 1 januari jl. overgedragen aan de Zonnehuisgroep Amstelland. Klik hier voor de link naar Beth Shalom. 


 

Sinai Centrum

 

Het Sinai Centrum is het enige Joodse centrum voor geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg in Europa. Het Sinai Centrum is daarnaast gespecialiseerd in psychotraumabehandeling van oorlogs- en geweldsgetroffenen voor zowel Joodse als niet-Joodse cliënten van alle leeftijden.

Het Sinai Centrum biedt een compleet pakket van geestelijke gezondheidszorg variërend van ambulante behandeling, dagbehandeling, tot waar nodig klinische opname. Aan verstandelijk gehandicapten biedt het centrum diverse woon- en zorgvormen, van individueel zelfstandig wonen en ambulante begeleiding tot groepswonen met intensieve begeleiding.

Er zijn vestigingen in Amstelveen en Amersfoort. Dependances in Rotterdam en Den Haag bieden ambulante begeleiding. 
Klik  hier voor de link naar het Sinai Centrum

 


 

mr L.E. Visserhuis


Het mr L.E. Visserhuis is een woonzorgcentrum voor mensen met een Joodse achtergrond. Het huis is ook een ontmoetingsplaats voor Joodse mensen en organisaties in de regio.

Het woonzorgcentrum is gelegen in een bosrijke omgeving in Scheveningen. Het huis biedt aan 47 Joodse ouderen een prettige woonomgeving waarbij het leveren van vraaggerichte zorg centraal staat. In het mr L.E Visserhuis zijn 61 betaalde krachten werkzaam en 50 vrijwilligers.

Het mr L.E. Visserhuis heeft evenals Beth Shalom een landelijke functie. De landelijke functie is uniek omdat het binnen zorginstellingen als deze ongebruikelijk is dat ouderen vanuit het hele land kunnen komen wonen.

In de algemene ruimten van het huis worden de orthodox-Joodse regels en tradities in acht genomen. Er wordt veel aandacht besteed aan de Joodse feestdagen. Iedere bewoner kan op zijn eigen manier invulling geven aan zijn religie en levensopvatting.
Klik hier voor de link naar het mr L.E. Visserhuis 

Ziekenhuis Amstelland

 

Ziekenhuis Amstelland is een algemeen ziekenhuis met 255 bedden voor de regio Amstelland en voor Joodse patiënten in Nederland. In de Joodse vleugel van het ziekenhuis, uniek in West-Europa, worden patiënten verpleegd volgens de Joods-orthodoxe wetten en de Joodse tradities.

Ziekenhuis Amstelland streeft ernaar patiënten optimale medische behandeling en verpleegkundige zorg te bieden en investeert daarom continu in moderne medische technologieën en technieken. De sfeer is open en betrokken, mede veroorzaakt door de kleinschalige en patiëntvriendelijke aanpak. Het ziekenhuis werkt nauw samen met omliggende Amsterdamse academische ziekenhuizen.

In Ziekenhuis Amstelland werken 50 specialisten, ruim 750 medewerkers en 120 vrijwilligers. Medio 2004 wordt de nieuwbouw van de foto op deze pagina opgeleverd. Deze biedt het ziekenhuis meer poliklinische ruimte en meer ruimte voor dagbehandeling en kortverblijf.
Klik hier voor de link naar het Ziekenhuis Amstelland


 

 

Joods Hospice Immanuel 

 

Joods Hospice Immanuel wil een “thuis” zijn in de laatste levensfase waar mensen in een veilige en vertrouwde omgeving het leven kunnen afsluiten.

Het Joods Hospice Immanuel (JHI), gelegen in Amsterdam Buitenveldert, is vanaf mei 2007 open en is gehuisvest in een nieuw gebouw met tuin en serre. Het heeft plaats voor zes bewoners en is het eerste Joodse hospice in Europa. In JHI staat de kwaliteit van leven voorop. Het wil een "thuis" zijn in de laatste levensfase waar mensen in een veilige en vertrouwde omgeving het leven kunnen afsluiten. In de algemene ruimtes van het hospice worden de orthodox-joodse regels gehanteerd. In hun eigen kamer zijn de bewoners vrij om het leven dat ze thuis gewend warenvoort te zetten.
Kan de eigen huisarts de medische zorg niet leveren. Zowel de bewoners als hun familie worden ondersteund door de professionele begeleiding en goed opgeleide vrijwilligers. Het JHI maakt deel uit van de regionale palliatieve netwerken en is aangesloten bij de vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ).
dan neemt de huisarts van het hospice (gespecialiseerd in palliatieve zorg) deze zorg over. De verpleegkundige verzorging is in handen van de thuiszorg. 's Nachts is een verpleegkundige aanwezig. Joods Hospice Immanuel wil een “thuis” zijn in de laatste levensfase waar mensen in een veilige en vertrouwde omgeving het leven kunnen afsluiten.

Klik
hier voor de link naar het Joods Hospice Immanuel

Amerpoort

 

Amerpoort verleent diensten aan ruim tweeduizend mensen met een verstandelijke beperking. Ongeveer even zoveel deskundige en betrokken medewerkers begeleiden de cliënten in hun dagelijks leven.

Op hun beurt worden zij ondersteund door meer dan 450 vrijwilligers die zich elke dag weer belangeloos inzetten.
De Joodse locatie Etrog is gelegen in de wijk Nieuwland (Amersfoort Noord) alwaar in een strikt kosjere setting 11 cliënten wonen waarvan de meeste cliënten een Joodse achtergrond hebben. In de stad begeleiden de medewerkers van Etrog een aantal ambulante cliënten in hun thuissituatie. Naast de verstandelijke beperking heeft een aantal cliënten psychiatrische problemen die ondersteund en behandeld worden.
In de gemeenschappelijke ruimten worden de Joodse leefregels in acht genomen.  In de privékamers van de cliënten mag daarvan worden afgeweken. 
De Joodse feest- en gedenkdagen worden gevierd en herdacht.
Vrijwilligers uit de Joodse gemeenschap in Amersfoort zijn actief betrokken bij Etrog.

Klik hier voor de link naar Amerpoort
 


Ons tweede huis

Ons Tweede Thuis is een organisatie voor mensen met een handicap met ongeveer 80 voorzieningen. In Amstelveen zijn er twee voorzieningen met een Joodse identiteit: woonvoorziening Maccabiadelaan met een eigen dagcentrum en woonvoorziening Groenhof/Na’ot waar één groep cliënten volgens de Joodse leefregels woont.

Woonvoorziening Maccabiadelaan bestaat uit zes kleinschalige groepswoningen voor elk zes cliënten. Er is een aangrenzend dagcentrum met verschillende groepen en activiteiten zoals muziek maken, wandelen, creatieve activiteiten (schilderen, werken met textiel of klei), kleine dienstverlenende activiteiten en voorlezen. Woonvoorziening Groenhof/Na’ot heeft appartementen en gemeenschappelijke ruimtes.

De Joodse identiteit zal in de woonvoorzieningen de norm zijn in de gemeenschappelijke ruimtes (in woonvoorziening Groenhof is dat in één van de gezamenlijke ruimtes op de begane grond). Op hun eigen kamer maken de bewoners zelf (samen met hun familie) hun keuzes. Er is een medewerker in dienst die de activiteiten in het kader van de Joodse identiteit coördineert, zoals vieringen op de Shabbat en Joodse feestdagen.

Er is overleg met de Joodse gemeenschap in Amstelveen en Amsterdam. De maaltijden worden betrokken bij een keuken onder rabbinaal toezicht. Ons Tweede Thuis zal contact onderhouden met zowel een rabbijn van de traditioneel Joodse gemeente als met een rabbijn van de liberaal/progressief joodse gemeente zodat er voor ethische vragen en vragen rond de halacha een platform aanwezig is.


Klik hier voor de link naar Ons tweede huis

 

 

 

 

 


 

Last updated at 22-6-2016 by Jeannette Buesink
ניסיון 
ניסיון